Spalamy odpady

Spalanie odpadów komunalnych to przede wszystkim odpowiednia metoda ich utylizacji. Odpady tego typu są niebezpieczne i dlatego też musimy się ich pozbywać przy wykorzystaniu odpowiednich technologii. To właśnie dlatego urządzenia do spalania odpadów pełnią dwie zasadnicze funkcje pozwalają nam zmieniać, redukować ogólną objętość odpadów, jakie trafiają na wysypiska, a drugą taką funkcją jest fakt, że mogą one właściwie wykorzystane stanowić źródło energii elektrycznej czy cieplnej. Jest jednak pewien warunek, muszą być to odpady mało agresywne, czyli takie, których spalanie nie wytwarza groźnego popiołu oraz innych zanieczyszczeń, które mogą nam pierwotnie zaszkodzić.

Jak to działa

Spalanie odpadów komunalnych, odbywa się w skomplikowany technologicznie sposób. Odpady przyjeżdżają na teren spalarni, gdzie wrzucane są do określonego zbiornika magazynowego. Każdy zbiornik jest innego typu po to, aby odpady katalogować we właściwy sposób. Dzięki temu łatwiej się je odbiera, przez co nie ma przerw pomiędzy spalaniem a odbiorem odpadów. Odpady załadowywane są przez żurawia z odpowiednim chwytakiem, który umieszcza je bezpośrednio do komory spalania. Odpady zawsze mieszają się z powietrzem w trakcie, gdy przechodzą one przez pojemną komorę spalania. Dzięki temu wszystkie odpady spalają się całkowicie. W przypadku małych spalarni, zamiast ogromnych rusztów, stosuje się raczej piece obrotowe, jednak nie wykazują się one zawsze skutecznością spalania, wiele zależy od zastosowanych substancji palnych.

Spalanie jest różne

spalanie odpadów komunalnych, zazwyczaj uzależnia się od danej wartości kalorycznej odpadów. Jeśli jednak chcemy uzyskać wysoką temperaturę takiego spalania to do odpadów można bez problemu dodać nieco paliwa po to, aby proces spalania był jeszcze bardziej skuteczny. Takie rozwiązania bardzo często stosowane są w praktyce, nie są to więc tylko teoretyczne przykłady, tak właśnie działają spalarnie. Jest to więc ogromny proces technologiczny, który odpowiednio wdrożony w życie daje skuteczność swojego działania.